Zorgproject op maat
D'Loods

Wij, Josette en Mark Budding zochten jarenlang naar goede zorg voor onze zoon Dexter. Dexter heeft een zeer ingewikkelde 24/7 zorgvraag, hij heeft autisme, prikkelverwerkingsstoornis, slaapstoornis, een diep verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag met automutilatie.

Zorgplek bij huis

Een plek in een instelling werd niet geboden, daarom besloten we naast ouders, ook zorgverleners te worden. Eerst met een persoonsgebonden budget, later in samenwerking met zorginstelling Esdégé Reigersdaal. Het resulteerde in het Dex-Ster-Huis concept, een unieke Wlz-ZIN-zorgplek bij het gezin thuis, in de vorm van een zgn kangoeroewoning.

Ons verhaal

UW ZORGMAATWERK OPLOSSING

Het artikel Passende zorg voor Dexter vertelt ons persoonlijke verhaal. Op het Inspiratiesymposium van 22 maart 2018 was veel aandacht voor de organisatie van een maatwerkoplossing zoals het Dex-Ster-Huis. Samen met OPaZ, Ondersteuning Passend Zorgaanbod, wat een initiatief is van het ministerie van VWS, hebben we het unieke zorgproject opgenomen in mogelijke oplossingen bij 24/7 complexe zorgvragen.

We hebben in samenwerking met de 4* betrokken zorgpartijen een Stappenplan ontwikkeld, dit Stappenplan helpt – ouders, zorgaanbieders, zorgkantoren en professionals – om samen deze zorgvorm op te starten en te realiseren.

Directe link Stappenplan: https://www.opaz.info/instellingsplek-aan-huis

Ouders van Dexter hebben hiermee hun missie volbracht voor Dexter en zijn lotgenoten, zij dragen hun Stappenplan over aan OPaZ/VWS, Juiste Loket/VWS.

Het is nu aan de diverse landelijke zorginstanties om het Stappenplan op te nemen in hun zorgaanbod en hiermee -meer- landelijk draagvlak te creëren.

Hiermee sluiten de ouders van Dexter ‘’tevreden en succesvol’’ hun 15 jarige ‘’zorgstrijd’’ af!

Het bestaan van de Dex Foundation is beëindigd, de ouders van Dexter zullen niet meer actief zijn. Zij zullen zich eindelijk volledig op Dexter, hun gezin en zorgproject D’loods kunnen focussen, waar zij u graag -via deze website- af en toe uitnodigen om een kijkje te nemen!

Ga naar het stappenplan op de website van Opaz: https://www.opaz.info/instellingsplek-aan-huis

*4 betrokken zorgpartijen: 1-Dex Foundation/Ouders van Dexter. 2-Zorgaanbieder Esdégé Reigersdaal. 3-Zorgkantoren Zilveren Kruis en VGZ. 4-OPaZ Ondersteuning Passend Zorgaanbod/VWS

 

Samen zorgen

Gezamenlijk ontwikkelden we een vernieuwend concept van individuele zorg en een individuele zorgplek. Dat concept kan ook voor andere SGEVG-kinderen (4 t/m18 jaar en ouder) in Nederland gebruikt worden. De liefdevolle zorg die Dexter voortdurend nodig heeft, houden we in eigen hand samen met Esdégé-Reigersdaal. Bij hun kunnen we een beroep doen op expertise, faciliteiten en nachtzorg.

De samenwerking tussen Esdégé-Reigersdaal en D’Loods is gebaseerd op een aantal eenvoudige afspraken. D’Loods kan gebruik maken van de volledige steunstructuur van Esdégé-Reigersdaal. Bijvoorbeeld de mobiele nachtzorg, de flexXtra-pool van clientbegeleiders, Orthopedagoog, Clustermanager, AVG-arts en faciliteiten, zoals het zwembad en gymzaal. Ook moet er een ondersteuningsplan zijn, welke we gezamenlijk opstellen met het hele zorgteam

Josette: ‘we zijn héél erg tevreden en trots op de samenwerking, omdat de zorg voor Dexter voor nu en in de toekomst gewaarborgd is. Ons gezin is ook ontlast en daardoor in balans.

 

background
background